• Home
  • Certificaties
  • ISO9001 certificatie

ISO9001

FBss ISO 9001 certificatie in het voordeel van uw bedrijf Vinc otte Stickers CERT v3 ISO9001

 

Na het behalen van het VCA-certificaat vorig jaar, hadden we de ambitie om ons beleidsvoornemen naar consistentie, continue verbetering en klantentevredenheid uitdrukkelijk te beschrijven en vast te leggen in een ISO-9001:2015 certificatie.

U kent FBss als een professionele onderneming, een van de leidende bedrijven in revisie van platenwarmtewisselaars.

Onze kennis en kunde zijn u welbekend. Toch hopen we met deze ISO 9001 certificatie echt op het scherpst van het mes te zitten, steeds een beetje vooruitlopend op de ontwikkelingen in de markt om blijvend tegemoet te komen aan de eisen van uw onderneming.

 

ISO kwaliteitsnormen zijn ontwikkeld om te helpen een bedrijf goed te beheren, te leiden en de prestaties continu te evalueren en te optimaliseren. Wanneer een bedrijf ISO gecertificeerd is wil dat zeggen dat er voor 100% aan alle eisen welke een norm stelt voldaan is. Een onafhankelijke externe organisatie, de certificatie-instelling, heeft dit uit onderzoek (certificatie-audit) geconcludeerd en het ISO certificaat toegekend.

ISO certificering helpt om de processen die er toe doen te identificeren en te optimaliseren. Hierdoor krijgt het management een hulpmiddel ter beschikking om de organisatie te sturen.
Processen en structuren worden voor de gehele organisatie duidelijk, waaronder communicatiestructuren, taken en verantwoordelijkheden. Betrokkenheid van de medewerkers kan hierdoor vergroot worden, wat bevorderlijk kan zijn voor de werksfeer, werkdruk en ziekteverzuim.
Verhoging van efficiency, wat kan resulteren in kostenbesparingen.
Problemen kunnen tijdig gesignaleerd en geidentificeerd worden, waardoor actie ondernomen kan worden om fouten in de toekomst te voorkomen.
Klant en klanttevredenheid staat centraal; klanttevredenheid kan geoptimaliseerd worden.

 

 

Predictief onderhoud van uw platenwarmtewisselaar voorkomt uitval tijdens productie. Plan tijdig uw revisie in.
FBss is gespecialiseerd in kosteffectieve revisie van platenwarmtewisselaars.
Contacteer ons voor meer info.

Over ons

Onze slagkracht kenmerkt zich door ervaring, flexibiliteit, kwaliteit van onze dienstverlening en strikte opvolging, gekoppeld aan het prioritair stellen van continuïteit van de processen bij onze klanten.

Contactgegevens

FBss BV
Frank Van Dyckelaan 10
9140 Temse - België

+32 (0)9/277 92 99
info@fbss.be

24/7 servicedienst

Laatste blog items

Feed not found.