• Home
  • Certificaties
  • ISO14001 certificatie

ISO14001

Vinc otte Stickers CERT ISO 14001

Naast VCA en ISO 9001 is FBss nu ook ISO 14001 gecertificeerd

 

ISO14001 is dé standaard om milieuprestaties te verbeteren en internationaal de kwaliteit van het milieumanagementsysteem aan te tonen. ISO14001 beschrijft de kernelementen voor het opzet­ten, implementeren, onderhouden en verbeteren van een milieuzorgsysteem: het formuleren van milieubeleid, het vastleggen van de milieuaspecten en -effecten, het opstellen van milieudoel­stellingen en -programma’s en het implementeren van een milieubeheersysteem, gericht op de continue verbetering van milieuprestaties.

Al vroeg heeft FBss zich toegelegd op het ondernemen met aandacht voor mens en omgeving. Het eerste VCA certificaat dateert van december 2015 en werd in november 2018 opnieuw gecertificeerd. Na het behalen van het VCA-certificaat, had FBss de ambitie om zijn beleidsvoornemen naar consistentie, continue verbetering en klantentevredenheid uitdrukkelijk te beschrijven en vast te leggen in een ISO9001:2015 certificatie. Allemaal omdat kwaliteit bij FBss hoog in het vaandel staat.

Naast ISO 9001, streefde FBss ook naar het behalen van de ISO14001-norm. Deze norm omvat het opzetten en beheren van een milieumanagementsysteem. Vandaag is het zover. Op 3 februari 2020 werd het ISO14001-certificaat afgeleverd. Al onze richtlijnen met betrekking tot milieubeleid in onze bedrijfsvoering zijn hierin opgenomen en toont aan dat FBss op de ingeslagen weg verder gaat.

Dit is evenwel geen eindpunt. Onderzoek heeft aangetoond dat in de toekomst nog nadrukkelijker aandacht moet besteed worden aan het terugdringen en beheersen van vervuiling, eco-efficiëntie en een levenscyclusbenadering. Verder zal nog meer aandacht worden besteed aan de milieuaspecten die te maken hebben met de levenscyclus van de platenwarmtewisselaars en het identificeren en evalueren van de diensten.

Over ons

Onze slagkracht kenmerkt zich door ervaring, flexibiliteit, kwaliteit van onze dienstverlening en strikte opvolging, gekoppeld aan het prioritair stellen van continuïteit van de processen bij onze klanten.

Contactgegevens

FBss BV
Frank Van Dyckelaan 10
9140 Temse - België

+32 (0)9/277 92 99
info@fbss.be

24/7 servicedienst

Laatste blog items

Feed not found.